Обир - един хаква сървъра, друг брои жълтиците, трети следи графика, а четвърти им маха от колата да побързат

Етика

Извън професионалните компетенции какво най-много ни е нужно, за да се чувстваме спокойни, уверени и удовлетворени? Какво ни позволява да градим доверие и да сме позитивно настроени? За нас това са честността и уважението. Но зад тези понятия често не стоят конкретни думи и действия, затова ето към какво ние се стремим.

  • да вземаме предвид чуждите мнения и предпочитания и да проявяваме разбиране
  • да ценим времето, труда и страстта, които хората влагат в работата
  • да не се опитваме да манипулираме
  • да даваме възможност за избор
  • да споделяме обективно мнение
  • да не крием лошите резултати

Нашият Етичен кодекс установява морално-етичните норми и правила на поведение в нашите отношения и ние разчитаме всеки наш служител никога да не компрометира нашата етика и ценности при никакви обстоятелства. По този начин защитаваме имиджа, репутацията и културата на Софт Комюникейшънс.