Графика на наличието на услуги, показваща постоянно ниво само с краткотрайни спадове

Управляеми услуги

Управляваните услуги са проактивен модел на предоставяне на услуги. Те са съвременния вариант на услугите по заявка. Съгласно този подход ние предоставяме услуги проактивно чрез непрекъснато наблюдение и поддръжка онлайн, при клиента или в изнесен дейта център в съответствие със споразумение за ниво на услугата.