Графика на наличието на услуги, показваща  ниво с краткотрайни, среднопродължителни до продължителни спадове

Услуги по заявка

Услугите по заявка са пасивен модел на предоставяне на услуги. При тях всичко зависи изцяло от преценката на клиента да установи нуждата от дадена услуга и да инициира нейното извършване. И докато такъв подход се подразбира при проектиране или изграждане на нов проект, то при продукционна система е възможно определен проблем да не бъде разпознат своевременно и да просъществува за дълъг период от време.