Крепостна стена с бойници, двама стражи пазят главната порта

Решения за киберсигурност

Данните Ви се намират в системите за съхранение на данни, в компютрите, в мрежите. Решенията за киберсигурност са насочени към защита от кибератаки на данните на всяко едно от тези места. Погрижете се Вашата информация да бъде съхранена недостъпна за неоторизирани лица.